Naar overzicht

Of uw klanten nu werken met Office 365, werkprocessen automatiseren of hun complete datacenter consolideren, de digitale transformaties waarin zij zich bevinden brengen aanzienlijke security risico’s met zich mee. In deze blog laten we u 8 risico’s zien waaraan zij dagelijks worden blootgesteld.

1. De digitale werkplek

Door te werken met mobiele apparaten en productiviteitstools in de cloud, hebben veel organisaties de werkplek verruimd van de traditionele kantoorplek naar waar dan ook ter wereld. Deze flexibele digitale werkplek biedt medewerkers veel bewegingsvrijheid, productiviteitsvoordelen en werkplezier, maar creëert ook een waslijst aan securityrisico’s. Wat als zij hun laptop verliezen, inloggen op een onbeveiligd wifi-netwerk of thuis verbinding maken met een besmet device?

2. Cybercriminaliteit

Technologie is zo vervlochten met onze dagelijkse werkzaamheden dat we ons een bestaan zonder niet meer kunnen voorstellen. En die afhankelijkheid roept meteen een aantal prangende vragen op. Wat gebeurt er als we door een security incident tijdelijk geen beroep kunnen doen op onze systemen? Anno 2019 zijn er meer bedrijven die wel met cyberdreiging te maken hebben dan niet. Is het bewustzijn voldoende aanwezig? En hoe is het met de incident response procedures gesteld?

risico's digitale transformatie

3. Werken in de cloud

De kans is groot dat uw klanten veelvuldig gebruik maken van public, private en hybrid cloud diensten. De schaalbaarheid, snelheid en kostenbesparingen van de cloud (pay-per-use) brengen business transformaties in een stroomversnelling. Echter, het beheren van een complexe multicloud omgeving is nog niet zo eenvoudig. Als de controle over de dataflow beperkt is en niet duidelijk is waar welke data staat opgeslagen, kan nooit worden gesteld dat er een transparant databeleid wordt gevoerd.

4. Compliance

Er zijn (grote) organisaties die een Chief Information Officer (CIO) hebben aangesteld die verantwoordelijk is voor de informatievoorziening en -beveiliging. Zij zijn gespecialiseerd in het in kaart brengen van alle mogelijke risico’s van digitale transformaties, om de compliance aan wet- en regelgeving zoals de AVG beter te kunnen managen en sneller te kunnen reageren als het misgaat. Maar zo ver zijn de meeste IT-afdelingen nog lang niet.

5. Privacy & databeveiliging

De enorme hoeveelheid data die we dagelijks verzamelen maakt dat IT-professionals steeds meer moeite hebben om de precieze locatie ervan bij te houden. Zeker als zij nog beschikken over een traditionele IT-infrastructuur, met datacenter componenten van verschillende niet met elkaar communicerende leveranciers, kan de privacy van bepaalde gevoelige informatie in het geding komen.

6. 3rd party technologie

In een ideale wereld bestaat de IT-omgeving uit hyperconverged systemen die alle functionaliteiten van het datacenter (netwerk, server, storage) integreren in één single-vendor racksysteem. Perfecte onderlinge communicatie, ultieme zichtbaarheid in applicaties en workloads en een eenvoudig beheerplatform. Helaas zijn dergelijke investeringen niet voor al uw klanten weggelegd. Veel van hen werken met een gefragmenteerde infrastructuur, waarin vaak ook software van verschillende 3rd party’s zijn opgenomen. De vraag is: hoe betrouwbaar zijn deze externe leveranciers?

risico's digitale transformatie

7. Storing en uitval

Digitale transformatie laat de business groeien, maar vergroot ook de kans op storingen en uitval. Hoe meer systemen, applicaties en technologieën er gebruikt worden, hoe groter de kans op een issue. Hoe groot de schade is hangt in dat geval voor een groot deel af van de genomen voorzorgsmaatregelen ter bevordering van de beschikbaarheid van IT-middelen.

8. Automatisering

De beoogde kosten- en efficiëntiewinsten die behaald kunnen worden met automatisering zijn groot, maar er kleven ook veiligheidsrisico’s aan. Zeker als organisaties nieuwe technologieën via het internet koppelen aan werkprocessen (IoT), moet goed worden onderzocht of deze technologie wel voldoende beveiligd is. Zo niet, dan kan de zwakste schakel grote schade aanrichten.

Beperk de risico’s met RSA

Aan u als partner de taak om deze risico’s tot een minimum te beperken. RSA heeft diverse security oplossingen voor veilige toegang, databeheer en cyberveiligheid om bovengenoemde uitdagingen te overwinnen. Neem contact op met een van onze security specialisten om te kijken welke oplossing het meest geschikt is voor uw klant.

Naar overzicht

Lezers reacties

0 reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *